Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα

Vol.31, No.2, 1979