[Βιβλιοκριτική] Αθανασίου Δ. Παλιούρα, Ο ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας ( 1540ci-1608) και αι μικρογραφίαι του κώδικος αυτού

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.31, No.2, 1979, pages 544-545

Issue:
Pages:
544-545
Author:
Subject:
Subject (LC):