[Βιβλιοκριτική] Αγγελικής Γ. Πιερίδη, Κυπριακή λαϊκή τέχνη

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.33, No.1, 1981, pages 199-202

Issue:
Pages:
199-202
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αγγελικής Γ. Πιερίδη, Κυπριακή λαϊκή τέχνη, Λευκωσία 1980. 8ο, σσ. 167