[Βιβλιοκριτική] Α. Η. S. Μegaw καί Ε. J. W. Hawkins, The Church of the Panagia Kanakaria at Lythrankomi in Cyprus. Its Mosaics and Frescoes

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.33, No.2, 1981, pages 446-449

Issue:
Pages:
446-449
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α. Η. S. Μegaw καί Ε. J. W. Hawkins, The Church of the Panagia Kanakaria at Lythrankomi in Cyprus. Its Mosaics and Frescoes, Washington, D. C., 1977 (Dumbarton Oaks Studies XIV). 2o, 173 σελίδες, 20 σχέδια και 144 εικόνες από τις οποίες οι 11 είναι έγχρωμες