Κατανομή ελληνικών πληθυσμών σε φύλα και σε ομάδες ηλικιών : (τέλη 16ου - άρχες 19ου αιώνα)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.2, 1982, pages 369-411

Issue:
Pages:
369-411
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 14 πίνακες