[Βιβλιοκριτική] . P. Shipp, Modern Greek Evidence for the Ancient Greek Vocabulary

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.1, 1982, pages 240-243

Issue:
Pages:
240-243
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
G. P. Shipp, Modern Greek Evidence for the Ancient Greek Vocabulary, Sydney UP 1979. 8o, pp. 655