[Βιβλιοκριτική] Alberto Rizzi, Vere da pozzo di Venezia

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.1, 1982, pages 258-259

Issue:
Pages:
258-259
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Alberto Rizzi, Vere da pozzo di Venezia, Venezia, Stamperia di Venezia editrice, 1981. 80, σσ. 417, 412 είκ.