Πλουμίδης, Γεώργιος Σ.

  • Βιογραφικό:
  • d. of b.
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Ploumidēs, Geōrgios, 1939- (Geōrgios S.),
  • Ploumidēs, G., 1939- (Geōrgios S.),
  • Plumidis, Giorgio, 1939-
  • Plumidis, Georgios, 1939-