[Βιβλιοκριτική] Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi. A cura di Hans-Georg Beck, Manoussos Manoussacas, Agostino Ρertusi

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.31, No.1, 1979, pages 254-257

Issue:
Pages:
254-257
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi. A cura di Hans-Georg Beck, Manoussos Manoussacas, Agostino Ρertusi, Firenze, Leo S. Olschki, 1977. 8ο, σσ. 710, 55 είκ. (Fondazione G. Cini, Studi n. 32)