Γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλινίκου Δ' προς τόν 'Αρχιεπίσκοπο Ελάσσονος Ίωαννίκιο (1806, Ίουλ. 8) γιά την πιστή τήρηση άπό τους Χριστιανούς της επαρχίας του τών δρων του «ραγιαλικίου» τους

Part of : Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής ; Vol.Β, 2006, pages 5-12

Issue:
Pages:
5-12
Parallel Title:
Acte du Patriarche Oecumenique Callinique IV adresse a l'archevêque d'Elasson Joannice (8-VII-1806)
Author:
Abstract:
L'archevêque d'Elasson de Thessalie est commandé par cet acte patriarcal, qu'il soit occupé que tous les Chrétiens de sa région ecclésiastique, qui sont soumis au sultan turc, obéissent incontestablement aux lois et aux ordonnances de l'Empire Ottoman. Surtout, les commandants de bateaux, entre eux, doivent avoir toujours hissé sur leurs bateaux exclusiment le pavillon du sultan. Dans le cas contraire, tous-là seront sévèrement punis.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο τόμος αφιερώνεται στο Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο, για τα 125χρόνια από την ίδρυση του (1882 - 2006)., Στο τέλος του άρθρου παρουσιάζεται το ανέκδοτο πατριαρχικό γράμμα