[Βιβλιοκριτική] Α. Σαββίδης Α. Δεριζιώτης, Ιστορία του Βυζαντίου, τόμ. Α' 284-717

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.47, No.2, 1997, pages 380-382

Issue:
Pages:
380-382
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α. Σαββίδης Α. Δεριζιώτης, Ιστορία του Βυζαντίου, τόμ. Α' 284-717, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 1996, σελ. 382.