Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα

Vol.47, No.2, 1997