[Βιβλιοκριτική] Νicolaos Nicoloudis, Laonikos Chalkokondyles. A Translation and Commentary of the «Demonstrations of Histories» (Books I-III)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.47, No.2, 1997, pages 382-386

Issue:
Pages:
382-386
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νicolaos Nicoloudis, Laonikos Chalkokondyles. A Translation and Commentary of the «Demonstrations of Histories» (Books I-III), [Historical Monographs, 16], Athens, Publications St. D. Basilopoulos, 1996, σελ. 391.