[Βιβλιοκριτική] C. Fuhr (ed.) Demosthenes, Orationes, vol. I, pars I-III

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.46, No.2, 1996, pages 379-388

Issue:
Pages:
379-388
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
C. Fuhr (ed.) Demosthenes, Orationes, vol. I, pars I-III, Stutgardiae et Lipsiae MCMXCIV, σελ. xxxi, 535.