[Βιβλιοκριτική] Plutarchi Vitae Parallelae recognoverunt Cl. Lindskog et Κ. Ziegler, vol. II, fase. 2

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.45, No.2, 1995, pages 379-382

Issue:
Pages:
379-382
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Plutarchi VitaeParallelaerecognoverunt Cl. Lindskog et Κ. Ziegler, vol. II, fase. 2, iterum recensuit K. Zie gl er, editionem correctionem cum addendis cura vit H. Gärtner, Stutgardiae et Lipsiae, in aedibus Β. G. Teubneri, MCMXCIV, σελ. Χ, 352.