[Βιβλιοκριτική] Astérios Argyriou, Macaìre Makrès et la polémique contre l'Islam. Edition princeps de l'Eloge de Macaire Makrès et de ses deux oeuvres antiislamiques, précédée d'une étude critique

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.2, 1988, pages 465-467

Issue:
Pages:
465-467
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Astérios Argyriou, Macaìre Makrès et la polémique contre l'Islam. Edition princeps de l'Eloge de Macaire Makrès et de ses deux oeuvres antiislamiques, précédée d'une étude critique, Città del Vaticano 1986, σ. Χ+ 346 (Studi e Testi, 314).