[Βιβλιοκριτική] David Constantine, Early Greek Travellers and the Hellenic Ideal

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.35, No.2, 1984, pages 437-441

Issue:
Pages:
437-441
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
[Βιβλιοκριτική]
Subject:
Subject (LC):
Notes:
David Constantine, Early Greek Travellers and the Hellenic Ideal, Cambridge 1984. 80, σ. XII+241.