Ιερού Βικεντίου του Ληρινίτου, Υπομνήματα (Commonitoria) : μετάφρασις και σχόλια

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.49, No.4, 1978, pages 672-691

Issue:
Pages:
672-691
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνεχίζεται