Αθηναγόρας, Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας