[Βιβλιοκριτική] George Papademetriou, Ed., Photian Studies, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts 1989, σ. 80.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.41, No.81-82, 1989, pages 186-187
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
186-187
Author:
Subject:
Subject (LC):