Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.41, No.81-82, 1989