[Βιβλιοκριτική] Historia Apolloni regis Tyri. Edidit Gareth Schmeling (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Leipzig 1988. Σελ. xxxii+144.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.41, No.81-82, 1989, pages 189-192
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
189-192
Author:
Subject:
Subject (LC):