[Βιβλιοκριτική] Aristoteles. Αθηναίων Πολιτεία, edidit Μ. Chambers, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1984, σελ.ΧΧ+94, tab. 4.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΘ, No.77-78, 1987, pages 211-213
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
211-213
Author:
Subject:
Subject (LC):