Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΛΘ, No.77-78, 1987