«Άλινδήθρα»

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΗ, No.35-36, 1966, pages 301-303
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
301-303
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παρατίθενται επιγράμματα τίνα εκ τομιδίου ποιημάτων δημοσιευθέντων κατά τον παρελθόντα αιώνα υπό του παλαιού Γερμανού φιλολόγου Eduard Eyth (1809—1884) υπό τίτλον Ίλαρόλυπος. Τα δυσεύρετα ταύτα ποιήματα, δημοσιεύονται εις την «Άλινδήθραν»