Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΙΗ, No.35-36, 1966