Ή εις τους πρώιμους Πλατωνικούς διάλογους περί υπάρξεως άντίληψις και αi πολιτικαί αυτής υποδηλώσεις

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 57-77

Issue:
Pages:
57-77
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):