Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970