Α-σα-σα-ρα ή Ά-κα-κα-λα (λ) λίς ; : Centum και satem έν τή γραμμική Α.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 107-126
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
107-126
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):