[Βιβλιοκριτική] Antoinette Mann Paterson, The infinite worlds of G. Bruno

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 285-288
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
285-288
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Antoinette Mann Paterson, The infinite worlds of G. Bruno, Springfield, Illinois, USA 1970 ("Εκδ. Charles C. Thomas, American Lecture Series) σσ. 227. Price Doll. 14,50.