[Βιβλιοκριτική] Dieter Lohniann, Die Komposition der Reder in der Ilias

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 296-299
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
296-299
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dieter Lohniann, Die Komposition der Reder in der Ilias, (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, Band 6) Berlin 1970 (Walter de Gruyter), σελίδες X + 309, Ganzleinen DM 78.