[Βιβλιοκριτική] Bizantion Nea Hellas(Universidad de Chile. Facultad de Filosofia y Educación. Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 303-306
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
303-306
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bizantion Nea Hellas (Universidad de Chile. Facultad de Filosofia y Educación. Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos) Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1970, σ. 154.