[Βιβλιοκριτική] D. W. Lucas, Aristotle, Poetics. Introduction, Commentary, and Appendixes

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 323-326

Issue:
Pages:
323-326
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
D. W. Lucas, Aristotle, Poetics. Introduction, Commentary, and Appendixes, Oxford (Clarendon Press). 1968, σελ. xxviii +313.