[Βιβλιοκριτική] Dietrich Roloff, Plotin, Die Großschrift III, 8— V, 5—II, 9

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 336-338

Issue:
Pages:
336-338
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dietrich Roloff, Plotin, Die Großschrift III, 8— V, 5—II, 9. Walter de Gruyter & Co, Berlin 1970, σ. XI, 246, (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, hrsg. von Heinrich Dörrie und Paul Moraux, Bd 8), Ganzi. DM 68.