[Βιβλιοκριτική] Hans Strohm, Griechische Tragödie 8.Fortsetzung, Forschungsbericht

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 346-347
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
346-347
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hans Strohm, Griechische Tragödie 8.Fortsetzung, Forschungsbericht έν Anzeiger für die Altertumswissenschaft XXII (1969) 3/4.