[Βιβλιοκριτική] Johannes B. Bauer, Christliche Antike 5. Bericht

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 348-350

Issue:
Pages:
348-350
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Johannes B. Bauer, Christliche Antike 5. Bericht, Forichungsberichtder Zeitschrift « Anzeigerfür die Altertumswissenschaft » XXX Band (1970) 1/2