[Βιβλιοκριτική] Γ. Π. Σαββαντίδη, 'Από την χειρόγραφη παράδοση της Πολιτείας του Πλάτωνος

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 358-359

Issue:
Pages:
358-359
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γ. Π. Σαββαντίδη, 'Από την χειρόγραφη παράδοση της Πολιτείας του Πλάτωνος, 'Ιωάννινα 1970, σχ. 8μ. σελ. 43.