'Ανέκδοτα έργα Ελλήνων μαθηματικών καί αστρονόμων σωζόμενα εις τήν άραβικήν

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 102-105
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
102-105
Author:
Abstract:
Es wird berichtet über die Erwerbung des Verfassers von 40 Schriften in arabisch erhaltener meist unbekannten Werke griechischer Autoren, derer 2 von Archimedes sind. Von diesen Schriften entfallen je 18 auf Mathematik und Astronomie und 4 auf andere Gebiete. Zwei von diesen letztgennanten Werken tragen die Titel : Über die Geschichte der Feste der Juden (Nr. 23) und : Über die Geschichte der Juden (Nr. 24). Die Schriftten Nr. 14 und 40 sind gedruckt. Die Schrift Nr. 27 erscheint demnächst bei B. G. TEUBNER, STUTTGART. Die Schriften Nr. 27 und 28 erscheinen auch demnächst in Athen, im 3. Band meiner Ausgabe von «Archimedis opera omnia».
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. HEINRICH SUTER. Die Mathematiker und Astronomen der Araber. Abh. z. Gesch. d. mathem. Wissensch, 10. Heft (1900).E. WIEDEMANN. Beiträge ζ Gesch. d. Naturwiss. III, Sitz. Berich. d. phys.-med. Soz. in Erlangen, vol. 37 (1905) p. 237. 247,50. 257.MARSHAL CLAGETT. ARCHIMEDES in the middle ages, Madison 1954.THOMAS A. HEATH. A manuel of Greek Mathematics, Dover. Ν York, 1963,MORITZ STEINSCHNEIDER. Die arabischen Übersetzungen aus dem griechischen. Graz - Austria, 1960