Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972