Γνώμαι αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων αντίστοιχοι προς τάς ιδέας της Συμβάσεως της UNESCO

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 221-229
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
221-229
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):