Το Πυθαγορικον στοιχείον παρά Πλάτωνι

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 275-289
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
275-289
Author:
Abstract:
Plato, according to the author, avoids making references to the name of Pythagoras. In his Dialogues speaks about certain pythagorean philosophers such as Echecrates, Philolaos, Cebes, Simmias and Thaodoros. The author endeavours to find traces in the platonic Dialogues of the doctrines of the Pythagoreans concerning such problems as the immortality of the soul, its origin and its purification, of the soul's relation to the World—Soul, the relationship between microcosm and macrocosm, the rhythm, the harmony and the order in thr World and the geometrical equality in society. Finally the writer ascertains that the historical influence of the Phythagoreans on Flato is not clear on the account of the platonizing interpretation of the postplatonic philosophers and on the incorporation of their doctrines by Plato in his philosophical system.
Subject:
Subject (LC):