[Βιβλιοκριτική] Charles Mugler, Archimede, tome IV. Commentaires d' Eutocius

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 353
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
353
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Charles Mugler, Archimede, tome IV. Commentaires d' Eutocius. Fragments société d'édition «Les Belles Lettres» Paris, 1972.—('Αρχιμήδης, τόμος 4ος. Σχόλια του Εύτοκίου. 'Αποσπάσματα. Εταιρεία εκδόσεων «Les Belles Lettres». Παρίσιοι, 1972).