[Βιβλιοκριτική] Βίκτωρος Τζάθα, Περί εξαγωγής της νυοστής ρίζης παντός ακεραίου άριθμού (προσεγγιστικώς),τη βοηθεία διαδοχικών τετραγωνικών ριζών

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 353-354
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
353-354
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βίκτωρος Τζάθα, Περί εξαγωγής της νυοστής ρίζης παντός ακεραίου άριθμού (προσεγγιστικώς),τη βοηθεία διαδοχικών τετραγωνικών ριζών