[Βιβλιοκριτική] Αριστόξενου Δ. Σκιαδά, Σιμωνίδης ό Κείος: Μία ιδιαιτέρα ποιητική φωνή της ελληνικής αρχαιότητος

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 360
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
360
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αριστόξενου Δ. Σκιαδα, Σιμωνίδης ό Κείος: Μία ιδιαιτέρα ποιητική φωνή της ελληνικής αρχαιότητος, σελ. 23, 'Αθήναι 1970.