[Βιβλιοκριτική] Αντωνίου Φ. Κανάκη, Α' Μουσαίου Τά καθ' Ήρώ και Λέανδρον. Β' Π. Όβιδίου Νάσωνος ΈπιστολαΙ ηρωίδων.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 361
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
361
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αντωνίου Φ. Κανάκη, Α' Μουσαίου Τά καθ' Ήρώ και Λέανδρον. Β' Π. Όβιδίου Νάσωνος ΈπιστολαΙ ηρωίδων, Έν Σύρω, Έκ του τυπογραφείου Φρέρη, 1972. Σχ. 8 σελ. 108.