[Βιβλιοκριτική] Γ. Σ. Λαϊου, Σίμων Σίνας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 371-372
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
371-372
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γ. Σ. Λαϊου, Σίμων Σίνας, Γραφείον Δημοσιευμάτων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Βιογραφίαι εθνικών ευεργετών, 1. Έν 'Αθήναις 1972, σχ. 4, σελ. ιθ'/433, μετά 109 εικόνων έκτος κειμένου καί 29 φωτογραφιών.