[Βιβλιοκριτική] Κων. Ι. Λογοθέτου, 1. Κριτικά καί ερμηνευτικά εις Ελληνας συγγραφείς, 2. 'Εθνικά και επιστημονικά μελετήματα,

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 380-381
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
380-381
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κων. Ι. Λογοθέτου, 1. Κριτικά καί ερμηνευτικά εις Ελληνας συγγραφείς, Βιβλιοθήκη της εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αριθ. 57, 'Αθήναι 1976, σχ. 8 σελ. 173. 2. 'Εθνικά και επιστημονικά μελετήματα, Βιβλιοθήκη της εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αριθ. 58, 'Αθήναι 1971, σχ. 8 σελ. VII/563