[Βιβλιοκριτική] Μίνωος Μ. Κοκολάκη, Το νόημα της 'Αττικής τραγωδίας και ή σκηνική άναβίωσις αυτής

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 381-382
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
381-382
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μίνωος Μ. Κοκολάκη, Το νόημα της 'Αττικής τραγωδίας και ή σκηνική άναβίωσις αυτής, σελ. 34, 'Αθήναι 1972.