[Βιβλιοκριτική] Ι. Σ. Παπασταύρου, Θεμιστοκλής Φρεάρριος, 'Ιστορία του Τιτάνος καί της εποχής του

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 385-387
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
385-387
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ι. Σ. Παπασταύρου, Θεμιστοκλής Φρεάρριος, 'Ιστορία του Τιτάνος καί της εποχής του, 'Αθήναι 1970, σχ. 8Μ, σελ. 164.