[Βιβλιοκριτική] Ι. Σ. Παπασταύρου, Περικλής ό Ξανθίππου, καί ή χρυσή εποχή τής 'Αθήνας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 387-389
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
387-389
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ι. Σ. Παπασταύρου, Περικλής ό Ξανθίππου, καί ή χρυσή εποχή τής 'Αθήνας, 'Αθήνα 1972, σχ. 8Μ, σελ. 200